Rabu, 16 Disember 2015

Pintu Alam Jin...

Setakat penelitian saya...

Pintu rumah kita itu ada dua lapis...iaitu pintu
rumah kita yang sebenar...dan pintu kembar-
nya di alam jin.

Pintu rumah kita tidak jadi halangan pada jin
maka apabila jin masuk jin cuma perlu mem-
buka pintu kembarnya di alam jin.

Tapi apabila kita menutup pintu sambil mem-
baca Bismillah... maka kita telah mengunci
pintu kembarnya di alam jin...maka jin akan
terhalang kerana pintu mereka itu akan ter-
kunci...dan tidak dapat memasukinya.

Maka apabila kita menutup pintu...jendela...
tutup makanan dan sebagainya dengan
membaca Bismillah...jin tidak akan dapat
membuka atau menembusinya...

Wallohu a'lam